Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen

Innovasjon Norge

Miljøteknologiordningen er rettet mot bedrifter som utvikler teknologiske løsninger for å forbedre miljøet, og gir tilskudd til bygging og testing av pilotanlegg i Norge.
Les mer om virkemiddelet på ekstern side