ENERGIX

ENERGIX

Forskningsrådet

Energix skal bidra til å utvikle kunnskap og løsninger som grunnlag for miljøvennlig, økonomisk og rasjonell forvaltning av landets energiressurser.
Les mer om virkemiddelet på ekstern side