Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)

Innovasjon Norge

Dette er tilskudd til utviklingsprosjekter og innebærer forpliktende samarbeid mellom kunde og leverandørbedrift. Små- og mellomstore bedrifter er prioritert.
Les mer om virkemiddelet på ekstern side