Etablerertilskudd til bedrifter

Etablerertilskudd til bedrifter

Innovasjon Norge

Etablerertilskudd tilbys nyetablerte bedrifter (<5 år) som har en unik forretningsidé og betydelig potensial for vekst- og verdiskaping.
Les mer om virkemiddelet på ekstern side