Transnova

Fra 1. januar 2015 er Transnovas oppgaver flyttet til Enova. 

Transnovas formål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.  Organisasjonen rapporterer til Samferdselsdepartementet, og lagt til Statens vegvesen med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.


Link til Enova