Siva

Siva gir næringslivet rom til å vokse gjennom å investere i eiendom, innovasjonsselskap og utvikling av oppstartsmiljø. Selskapets hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hovedaktiviteter:

  • Investering i eiendom, næringsbygg og innovasjonssentre
  • Eierskap i innovasjonsselskaper
  • Programmer for bedriftsutvikling (Næringshager og inkubatorer)
  • Landsdekkende nettverk av innovasjonsmiljø og næringsfellesskap

 

Les mer om Sivas inkubasjonsprogram

Les mer om Sivas næringshageprogram

Lenke til SIVA