Regionale forskningsfond

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.

Link til Regionale forskningsfond.