Prosessindustriens Miljøfond

Prosessindustriens Miljøfond er etablert som en stiftelse. Formålet er å finansiere reduksjoner i SO2-utslippene fra norsk prosessindustri. Ordningen bygger på en intensjonsavtale som er inngått mellom Norsk Industri og Miljøverndepartementet.

Link til Miljøfondet.