Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP)

NDEP fokuserer på prosjekter i området rundt Barentshavet og Østersjøen innenfor vann og avløpsrensing, avfall fra landbruk, energieffektivisering, atomsikkerhet og håndtering av radioaktivt avfall.

Link til NDEP.