Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Olje- og energidepartementet har tildelt NVE et spesielt ansvar for å bidra til å fremme teknologi og annen kunnskap knyttet til små kraftverk. Dette skjer bl.a. gjennom bevilgninger til relevante forsknings- og utviklingsprosjekter.

Link til NVE