Nordisk prosjektfond - Nopef

Nopef er en finansieringsinstitusjon under Nordisk Ministerråd. Nopef tar sikte på å styrke den internasjonale konkurranseevnen til små og mellomstore nordiske bedrifter ved å tilby samfinansiering.

Link til Nopef.