Nordisk Energiforskning

Nordisk Energiforskning finansierer forskningsprosjekter og industriprosjekter innenfor miljø og fornybar energi. Neste utlysningsperiode vil være fra 2014. Forskningen må skje i samarbeid mellom forskere fra minst 3 nordiske land.

Link til Nordisk Energiforskning.