Nordic Development Fund

Nordic Development Fund (NDF) gir tilskudd til investeringer i klimaendringstiltak i lavinntektsland. Størrelsen på tilskuddene ligger normalt mellom 500.000-4 millioner euro.

Link til Nordic Development Fund