Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid, og skal sikre kvalitet i norsk bistand. Norad gir faglige råd,  kvalitetsikrer og evaluerer norsk bistand.  De forvalter også egne tilskuddsordninger.

Link til NORAD