Miljødirektoratet

  • Miljødirektoratet logo

Miljødirektoratet er sammen med Fylkesmannen myndighet på miljøområdet. Vi forvalter ingen støtteordninger, men er kravstiller og gir tillatelser etter forurensningsloven for virksomheter der dette er påkrevet.

For å undersøke om din planlagte aktivitet trenger tillatelse etter forurensningsloven gå inn på www.regelverk.no og www.miljodirektoratet.no

Alternativt kontakt oss pr. telefon på 03400.