Husbanken

Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked gjennom kunnskap og kommunikasjon, og ved å finansiere boliger i hele landet. 

Link til Husbanken.