Gassnova SF

Gassnova skal ivareta statens interesser knyttet til fangst, transport og geologisk lagring av CO2. Foretakets hovedoppgaver omfatter forvaltning av statens interesser vedrørende CO2-håndtering og gjennomføring av prosjekter.

Link til Gassnova.