GIEK

GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt fremmer norsk eksport gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat. GIEK hjelper utenlandske kjøpere med finansiering, forhindrer at norske eksportører taper penger, gir trygghet til utenlandsk kjøper og gir norske bedrifter like rammevilkår.

Les mer om GIEK