Fredskorpset

Fredskorpset har som mandat å legge til rette for gjensidig personellutveksling mellom virksomheter i Norge og Afrika, Asia og Latin-Amerika. Formålet med ordningen er å medvirke til varige bedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår i verden.

Link til Fredskorpset.