Forskningsrådet

Forskingsrådet skal fremme forskning av høy kvalitet, identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer. Forskningsrådet skal iverksette myndighetens forskningspolitiske
målsetninger

Link til Forskningsrådet