Enova

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

Det skal lønne seg å ha ambisjoner

Veien til en bærekraftig framtid bygges med gode idéer, kloke løsninger og høy gjennomføringsevne. Gjennom støtte til ny teknologiprosjekter, håper Enova å stimulere til løsninger som på sikt kan bli et viktig bidrag til å løse energi- og klimautfordringene. 
 
Vi har per i dag har tre støtteprogrammer under ny teknologi-paraplyen:
 
• Støtte til ny energi- og klimateknologi i industrien - les mer
• Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg – les mer
• Støtte til introduksjon av ny teknologi  - les mer
 
Myndighetene vil ha en omlegging til en mer klimavennlig energibruk og energiproduksjon. Enova ønsker å være en pådriver for fremtidsrettede og innovative energiløsninger.
 
Vi gir deg og din virksomhet råd og økonomisk støtte til satsing innenfor ny teknologi-området. Jo høyere ambisjonsnivå, jo større støtte fra Enova. Husk å ta en prat med oss før dere søker!
 
Vi har støtteprogrammer også til en lang rekke andre områder. Se informasjon om vårt øvrige støttetilbud på www.enova.no

Fra 1. januar 2015 er Transnovas oppgaver flyttet til Enova.
 
Har du spørsmål, ta kontakt med Enova Svarer på 08049 (næring) eller 800 49 003 (boligeiere)

Link til Enova