Eksportkreditt

Eksportkreditt Norge AS tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Selskapet tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører.

Link til Eksportkreditt