Sammen for grønn vekst

Det er flere offentlige aktører som tilbyr ordninger for å stimulere utvikling av fornybar energi og miljøteknologi. Miljøteknologiportalen skal gjøre det lettere for bedrifter å få oversikt over hvilke ordninger som kan være aktuelle for deres prosjekt.

Programrådet består av deltakere fra de mest sentrale deler av virkemiddelapparatet og relevante etater, nærmere bestemt Enova, Eksportkreditt Norge AS, Gassnova SF, GIEK – Garanti-instituttet for eksportkreditt, Innovasjon Norge, Klima- og forurensningsdirektoratet, Norges forskningsråd, SINTEF, SIVA og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Konserndirektør Tonje Hamar i SINTEF leder rådet mens Innovasjon Norge innehar sekretariatsfunksjonen.

I tillegg til de ovennevnte aktørene i Programrådet er det flere andre som også tilbyr støtteordninger innenfor miljøteknologi. Disse er også inkludert i denne portalen.

Portalen er utviklet av Innovasjon Norge, som et resultat av samhandlingsarbeidet til Programrådet. Det er viktig å merke seg at det ikke går an å søke Programrådet om midler - søknader må rettes direkte til de forskjellige aktørene.

For mer informasjon om Regjeringens satsing på miljøteknologi og Programrådet for miljøteknologi, se «Næringsutvikling og grønn vekst. Regjeringens strategi for miljøteknologi».