Har du et miljøteknologiprosjekt på gang?

Da trenger du kanskje både finansiering og gode råd for å komme videre?

Miljøteknologiportalen skal gjøre det enklere for bedrifter som utvikler ny miljøteknologi å finne frem til hvilke norske støtteordninger de kan gjøre seg nytte av, og hvem som kan gi gode råd på veien. Portalen peker også til ordninger for bedrifter som skal etablere seg i internasjonale markeder.

Portalen, som ble lansert i 2013, er et resultat av samhandlingsarbeidet til det regjeringsoppnevnte Programrådet for miljøteknologi (2011–2013). Innovasjon Norge har utviklet portalen og drifter den i samarbeid med de øvrige tilbyderne av virkemidler.

Hva er miljøteknologi?

Miljøteknologi omfatter alle teknologier, produkter og løsninger som direkte eller indirekte forbedrer miljøet, som:

  • teknologier som begrenser forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser

  • mer effektiv ressurshåndtering

  • teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen

Begrepet «teknologi» omfatter både kunnskap, tjenester og fysiske innretninger som bidrar til forbedring av miljøet.

Vanlige brukte engelske begreper er clean technology (eller cleantech), green technology, environmental technology og eco-innovation.

 

Rapport: Fornybar energi og miljøteknologi i Norge: Status og uvikling 2003-2014 (pdf)

Folder: Eksempler på prosjektene Hywind, Flumill og Kitemill (pdf)