Vellykket klimaprosjekt for Posten i Trondheim

Posten har fått verdifull erfaring med klimanøytral distribusjon i Trondheim gjennom et pilotprosjekt med støtte fra Transnova.

Pilotprosjektet ble avsluttet i 2012, men  Posten har planer om å videreføre arbeidet med elektrisk postdistribusjon. Målet er å være en ledende miljøaktør innen post og logistikkbransjen gjennom å erstatte 1300 fossilt drevne biler med elektriske kjøretøy fram mot 2015.
– Vi har hatt 73% måloppnåelse gjennom å bytte postbiler med alternative kjøretøy gjennom dette prosjektet, forteller lederen for prosjektet Anders Stenseth.

Transportsektoren er en av de mest miljøbelastende bransjene og utslippene øker.
– Derfor har vi i Posten bestemt oss for å ta egne grep. Etter å ha kartlagt utslipp fra alle deler av virksomheten har vi lagt en detaljert plan for hvordan vi kan kutte mer enn 150 000 tonn CO2 årlig, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Les mer her