Satser stort på miljø og kvalitet

Innovasjon Norge har gitt 17 millioner i miljøtilskudd til Bremnes Seashore AS til et pilotanlegg for ilandføring av laks.

Selskapet, som står bak Salma-laksen, ønsker å ivareta miljøet og sikre høy kvalitet med et lukket og kontrollert anlegg.

Nytt konsept
Det nye pilotanlegget vil forebygge smittespredning og redusere rømming. Anlegget er lukket med null-utslipp. Det har naturlig kjøling, styrt og optimalisert vasskvalitet og temperatur, og brukar et nytt prinsipp for flytting av laksen.

For forbrukeren skal resultatene bli enda bedre tilgang og flere produktvarianter med “Salma-kvalitet”. Bremnes får oppfylt sitt ønske om større volum av høyeste kvalitet og stabil tilgang over heile året.

Les mer om Bremnes 

Virkemidler i bruk