Oljekompetanse ble vindkraftavtale

Drevet av initiativrike ansatte har Fedem Technology overført sin kompetanse og erfaring fra oljeindustrien til vindkraft. Nå har de inngått en global avtale med Det Norske Veritas om markedsføring av sine programvareløsninger for vindindustrien.

Fedem Technology arbeider i stor grad med strukturanalyser. Hovedproduktet er en programvare som ser på styrke, levetid og utmatting for ulike strukturer, og som ser på hele systemet under ett med stor grad av nøyaktighet.

Fjerner svake punkt

- Det er ofte i grensesnittet mellom utstyr levert av ulike leverandører at utfordringene oppstår, og vi ser på hele systemet og finner svake punkt, forteller daglig leder Leiv Låte. I tillegg til selve programvaren, som er egenutviklet gjennom mange år, leverer Trondheimsbedriften også ingeniørtjenester og arbeider med å løse utfordringene programvaren avdekker.

Les mer her.