Norsk miljøteknologi vinner frem i USA

Asker-bedriften Cambi har utviklet teknologi som gjør kloakkslam om til energi. En kjempekontrakt gjør at selskapet venter sterk omsetningsvekst i årene fremover.

Cambi skal rense kloakkslammet fra en befolkning på størrelse med Norges i Washington D.C. Teknologien er egenutviklet og gjør kloakkslam og organisk avfall om til nytteprodukter som biogass og sterilisert kompost.

Valget av Cambi som leverandør av renseanlegget skjedde i sterk konkurranse med konkurrerende teknologier, og etter mange års målrettet innsats fra selskapets side.

Administrerende direktør i Cambi, Per Lillebø, forteller at veien som Cambi har gått, fra idé via pilotprosjekt og frem mot å lykkes i USA og internasjonalt, har vært krevende og full av fallgruver.

- Vi begynte arbeidet mot det amerikanske markedet på begynnelsen av 2000-tallet, og fikk vår første kontrakt i 2011. Det amerikanske markedet er veldig stort, men er man først inne så ligger alt til rette for videre vekst. Dette har vært en viktig drivkraft for vår langsiktige satsing i USA, sier Per Lillebø.

- Lokale forhold kan være utfordrende å forholde seg til når man kommer utenfra. Det samme gjelder når man har rolle som utenlandsk underleverandør og må forholde deg til nasjonale standarder som avviker fra hva man har på det hjemlige markedet. Her kan Innovasjon Norge bidra med kunnskap og erfaring som gjør det lettere for bedrifter å lykkes i fremmede markeder, sier Per Lillebø.

Cambi vant Spir-prisen 2015

Virkemidler i bruk