Miljøvennlig rakettmotor fra Nammo

  • NAMMO Hybrid Rocket Foto: NAMMO

Nammo Raufoss har i flere år jobbet med å utvikle en mer miljøvennlig rakettmotor. For å kunne prøve den ut i full skala trengte de et nytt testanlegg. Støtten fra Miljøteknologi­ordningen var et velkomment tilskudd.

Nammo Raufoss har i løpet av de siste årene utviklet en såkalt hybrid rakettmotor, med både flytende og fast brennstoff. Motoren bruker hydrogenperoksid som drivstoff, og etterlater seg bare vann og CO2 som avfallsprodukter. Teknologien er ikke ny, men har fått økt interesse i de senere år på grunn av miljøhensyn.

Vi har jobbet med denne teknologien helt siden 2003, men da i mindre skala, forteller Onno Verberne, direktør for teknologi og forretningsutvikling på Nammo Raufoss. Bedriften har fått støtte av både Norsk Romsenter og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA til utvikling av motoren, men manglet et anlegg for å prøve den ut i full målestokk.

Til forskningsraketter

Målet har hele tiden vært at rakettmotoren skulle få praktisk anvendelse, og da spesielt på Andøya Space Center hvor det jevnlig skytes opp raketter som samler inn data om nordlys og atmosfæriske forhold. For å kunne utvikle motorer med tilstrekkelig effekt til bruk på Andøya, trengte Nammo Raufoss et nytt og større testsenter. Det var i den forbindelse de søkte og fikk investeringsstøtte fra Miljøteknologiordningen. Støtten representerer om lag en fjerdedel av kostnadene til det nye anlegget.

Prøveoppskyting i 2015

Når vi nå har fått testanlegget på plass kan vi jobbe videre med rakettmotoren og få den kvalifisert. Håpet er at vi skal kunne gjøre den første prøveoppskytingen i løpet av 2015 fra Andøya, sier Verberne.

Den nye rakettmotoren vil ikke bare være mer miljøvennlig, men sannsynligvis også mer økonomisk bærekraftig.
Det tradisjonelle rakettdrivstoffet er kostbart og krevende både å håndtere og transportere, spesielt på grunn av eksplosjonsfare. Hydrogenperoksid er verken giftig eller eksplosjonsfarlig og krever ingen spesielle sikkerhetstiltak bortsett riktig og rent utstyr, sier Verberne.

ESA interessert

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA er også veldig interessert i Nammos nye rakettmotorer. Det er allerede etablert et samarbeid mellom Nammo Raufoss og ESA, der målet er at teknologien basert på hydrogenperoksid skal kunne tas i bruk på den nye bæreraketten Ariane 6 og andre raketter under utvikling. Samarbeidsprosjektet er en del av ESAs satsing ”Roadmap for Green Propulsion”, som skal bidra til å gjøre romfarten mer miljøvennlig.

 

Se testen av NAMMO/Bloodhound hybrid rakettmotor her:

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane