Lys idé fra Bright Products

  • Foto: Sun Bell

Den lades opp av solen om dagen, og gir lys eller strøm til mobiltelefonen om natten. Det norske firmaet Bright Products har fått velfortjent oppmerksomhet og flere designpriser for solcellelampen Sun Bell.

1,3 milliarder mennesker i Afrika, Asia og Sør-Amerika mangler tilgang til elektrisitet. Løsningen er ofte parafinlamper, som både er forurensende og kostbare i bruk. Hvorfor ikke bruke solenergi i stedet? tenkte gründerne bak Sun Bell, en solcellelampe som kan brukes både som lommelykt, taklampe, bordlampe – og mobillader.

Sa opp jobben

Historien begynte i 2009, da designer Marius Andresen fra designbyrået K8 deltok på en workshop i regi av Innovasjon Norge. Målet med workshopen var å utvikle en miljøvennlig lyskilde, og det var her Marius fikk ideen til den solcellebaserte lampen som senere skulle bli Sun Bell. Våren 2011 presenterte han en prototype for reklamemannen Kristian Bye, som ble så begeistret at han samme høst sa opp jobben for å starte selskapet Bright Products sammen med Marius.

I tillegg til å ha en god idé var gründerne også litt heldige med timingen. De traff planken når det gjaldt den teknologiske utviklingen, for både solceller, batterier og ledlys har blitt betydelig bedre og billigere på få år. Likevel er det, som de fleste gründere har erfart, en lang vei å gå fra idé til ferdig produkt. Selskapet har vært avhengig av både hardt arbeid, privat finansiering, offentlig støtte og crowdfunding for å komme i mål. Innovasjon Norge har vært med dem hele veien.

Langvarig støtte

– Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge praktisk talt helt fra starten av, noe vi er svært takknemlige for, sier Kristian Bye, gründer og styreleder i Bright Products. – Ikke bare stod de bak workshopen der ideen først ble unnfanget, vi har også fått både etablerertilskudd, designstøtte og risikolån i ulike faser av prosjektet. Likevel har nok både rådgivningen og hjelpen fra utekontorene vært minst like viktig som den finansielle støtten. Ikke minst har vi hatt stor nytte av utekontoret i Thailand, der produksjonen til nå har foregått.

Økonomisk suksess

Bright Products ble i 2012 også medlem av NOREPS – the Norwegian Emergency Preparedness System – og kom gjennom det i kontakt med FNs høykommissær for flyktninger. Høykommissæren har så langt kjøpt 220 000 lamper til sine nødhjelpslagre. I tillegg har selskap solgt lampen til kunder både i Kenya, Tanzania, Kamerun og Angola, samt USA, Tyskland og de nordiske land. For selv om lampen først og fremst er tiltenkt fattige mennesker i strømløse områder, er den også et velegnet produkt for båt-, hytte- og friluftsliv i vår del av verden.

SunBell har allerede vunnet fem internasjonale design- og produktpriser, men Miljøprisen og Design for alle-prisen de fikk i april 2015 er de første norske prisene den innovative lampen har fått.

Imponert

– Det er veldig imponerende det de har fått til, sier Eirik Henriksen, kundeansvarlig for Bright Products i Innovasjon Norge. – De har utviklet et produkt som er både nyttig og bærekraftig, og som det finnes et stort potensial for. Bright Products opererer i et markedssegment hvor det tilbys en rekke alternative lyskilder med varierende kvalitet, ofte til veldig lave priser. Ved å satse på god og funksjonell design, kontinuerlig utvikling av forretningsmodellen og mye hardt arbeid, står Bright Products nå foran et internasjonalt gjennombrudd. Dette viser at også norske gründere kan hevde seg i et prisfølsomt internasjonalt marked – ved å fokusere på kvalitet.

 

Støtte fra Innovasjon Norge: Etablerertilskudd, mentor, designprosjekt, risikolån, bedriftsnettverk.

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane