Kongsberg overvåker vindparker

  • Kongsberg Maritime Wind Farm Management Vindmøller Foto: KONGSBERG

Å overvåke, styre og vedlikeholde vindparker med flere titalls turbiner er svært krevende. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har Kongsberg Renewables Technology AS i Trondheim utviklet et system som gjør jobben enklere og mer effektiv.

Vindturbiner utsettes for store krefter, og trenger hyppig vedlikehold. Vanlig praksis er å gjøre periodisk vedlikehold etter en fastsatt timeplan, men slikt vedlikehold kan komme både for sent og for tidlig. Stopp betyr også redusert energiproduksjon og tap av inntekter. Hva om operatøren visste akkurat når turbinene trengte vedlikehold? Og kunne planlegge vedlikeholdet etter været? Eller når prisene i energimarkedet var lave?

Komplisert vedlikehold

Et slikt regime er mulig med Kongsberg Wind Farm Management System (WFMS). Ved å sammenstille informasjon fra ulike kilder kan systemet hjelpe operatør med å styre vindparken mest mulig kostnadseffektivt. Avanserte sensorer kan gi informasjon om faktisk status i turbinene, hvilke belastninger turbinene er utsatt for og når deler må skiftes ut. Sammenhold med hvordan vær- og vindutsiktene er og informasjon om etterspørselen i energimarkedet, får operatør et godt beslutningsgrunnlag for å styre drift og vedlikehold. Det kan spare store summer på redusert nede- tid og vedlikehold, og også gi økt ytelse gjennom mer optimal styring av vindparken.

Lange tradisjoner

KONGSBERG Gruppen har lange tradisjoner for utvikling av høyteknologiske produkter og løsninger i verdensklasse. I mer enn 50 år har selskapet utviklet automasjons- og beslutningsstøtte- systemer for forsvaret, maritim næring, olje og gass. Det er denne kunnskapen selskapet nå tar med seg inn på nye markeder.

Vi er alltid på jakt etter nye områder der vi kan anvende vår teknologi, kompetanse og markedskunnskap, sier Eirik Skare, VP Sales & Marketing i Kongsberg Renewables Technology AS. Selskapet er lokalisert i Trondheim og arbeider tett med forskningsmiljøer ved blant annet Sintef og NTNU.

Fornybar energi er et stort og viktig område, men byr også store teknologiske utfordringer for å oppnå lønnsomhet. Vi har analysert mange teknologier og utfordringer innen fornybar energi, og har konkludert med at vindkraft er et område der vi har mye å bidra med i dag.

Innovasjon og nyskapning

Kongsberg Gruppen er svært opptatt av innovasjon, og er stadig på jakt etter nye områder for nytenkende innovasjon og områder hvor eksisterende teknologi kan anvendes. Etableringen av vindsatsingen er et viktig område, og støtten fra Miljøteknologiordningen var viktig.

Det var viktig for prosjektet, og også et viktig signal at Innovasjon Norge prioriterte oss, sier Skare.

Å gi støtte til en industriell aktør som har evne til å løfte ny teknologi ut i et internasjonalt marked øker sjansene for å lykkes. Blant annet blir det enklere å få med seg andre norske bedrifter og forskningsmiljøer når du har Innovasjon Norge med på laget.

Tildelt støtte til prosjektet - Kongsberg Wind Farm Management System:

15 millioner kr i 2013 fra Miljøteknologiordningen.

Virkemidler i bruk