Hystorsys kompri­merer hydrogen

HYSTORSYS AS startet 29. mai sitt system for kompresjon av hydrogen i Hynor Lillestrøms "Innovation Zone".

Dette markerer en viktig utvikling av energi-effektiv teknologi som bidrar til å gjøre hydrogen som lagringsmedium og drivstoff mer konkurransedyktig.

Kompressoren, basert på metall-hydrid teknologi, utnytter spillvarme fra andre prosesser slik at systemet blir veldig kostnadseffektivt. Samtidig er kompressoren nesten lydløs ettersom den har veldig få bevegelige deler, noe som også reduserer vedlikeholdsbehovet. Kompressoren vil nå testes for kapasitet opp til 10 Nm3/h og til trykk opp til +200 bar, deretter med trykk opp til 300 bar.

Tilskudd fra Miljøteknologiordningen

Innovasjon Norge har gitt kr 1,4 millioner i tilskudd til prosjektet gjennom Miljøteknologiordningen. Totale kostnadsrammer er estimert til kr 7,5 millioner og endelige resultater forventes å foreligge 1. halvår 2015. HYSTORSYS AS er et "spin-off" fra Norsk Institutt for Energiteknikk (IFE).

Se: http://www.hystorsys.no/

Foto:
Metall-hydrid kompressoren flankert av Jon Eriksen, Utviklings- og Prosjektleder HYSTORSYS AS 

Virkemidler i bruk