Havkraft bygger prototype

Havkraft bygger nå prototypen på sin bølgekraftteknologi, som de venter å sette i drift i 2014.

Miljøteknologiordningen/Innovasjon Norge bevilget 4,5 millioner til Havkraft i juni 2013. Nå er produksjonen av prototypen igang. Direktør Geir Arne Solheim venter å ha fullskala testanlegg for bølgekraft i drift i 2014.

* 21. januar 2015: Vellykket test for Havkraft

Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) produseres på Stadyard nær Måløy. Teknologien baserer seg på at bølgene presser luft opp rør som spinner i en turbin. På installasjonen, som måler 100x100x100 meter, kan det også monteres en vindturbin.

Les mer på NRK.no 

Om Havkraft
Havkraft AS er et teknologiselskap frå Måløy. Administrerande direktør og oppfinner er Geir Arne Solheim, som også eier 70 % av selskapet per 16. desember 2013. Øvrig aksjonær er Fjord Invest. Styreleder er Roger Flølo. CTO er Edgar Kvernevik. Havkraft har utvikla Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC). Denne er multipatentert med tre patentfamilier, der 2 er PCT. Teknologien har ein marknadsledende virkningsgrad på turbinene på over 35 %, der dokumentasjonen er gjennomført under ledelse av Dr. Karl Christian Strømsem. Vinteren 2013 er det satt i gang bygging av et fullskala testanlegg i samarbeid med MARINTEK. Riggen skal testes i åpen sjø på Nordvestlandet i første del av 2014.

Havkraft.no

Facebook.com/Havkraft

Twitter.com/Havkraft 

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane