HYSS - solvarme for alle

Med kombinasjonen solfanger og varmepumpe er Free Energy Innovation straks klare til å levere varmesystem til private husstander. Selskapet forventer å gjøre sin første installasjon før sommeren.

Free Energy starta i 2009, og har i 2014 tre piloter i drift og ett fjerde pilotanlegg under montering, salgsorganisasjon under utrulling i Skandinavia, og klokkertro på første salg av sin HYSS-løsning før sommeren.

HYSS står for Hybrid Solar System og kombinerer et stort areal solfangere med en turtallsregulert væske-vann varmepumpe. Styringsenheten sørger for optimal anvendelse av solenergien og sikrer at det alltid finnes rikelig med varmt vann og varme til huset. De to pilotinstallasjonene i Sverige har vært lengst i drift, i tillegg finnes det én i Larvik og én under montering i Trondheim. 
- Solfanger som standalone-produkt er vanskelig å få til i et kost/nytte-perspektiv, men for å effektivisere en varmepumpe er det ideelt. Fordi solfangeren øker temperaturen på vannet som skal inn i varmepumpa. For hver grad varmere inngående vann er, øker outputen med tre prosent. Kompressoren vår er spesialdesignet for å tåle 40 grader varmt vann, mot 20 normalt, forteller Marcus Kanewoff, CEO i Free Energy AS.

 

Avgjørende med støtte

Innovasjon Norge har støttet prosjektet med 4,4 millioner kroner, hvorav 1,1 millioner er risikolån. 1,8 millioner av støtten kommer fra Miljøteknologiordningen.


Marcus Kanewoff,
CEO, Free Energy

- Det hadde vært vanskelig å gjøre dette uten støtte, noe som ville redusert ambisjonsnivået for satsningen og dermed samfunnsnytten. At Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennomgår søknaden og tildeler støtte er et godkjentstempel for oss, som er til hjelp når vi henvender oss til andre. Vår erfaring med kontaktpersonene i Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er at de er positive, etiske, ryddige og profesjonelle. Nå sist fikk vi et risikolån fra Innovasjon Norge, og det gir oss mulighet til en kraftfull og parallell markedsetablering i de skandinaviske landene. Støtten har gjort oss uavhengige og gitt muligheten til å jobbe mer i fred for å sikre kvaliteten, enn om vi skulle tilfredsstille investorer og eventuelt børsen, sier Kanewoff.


Garantert SCOP og innsparing

Moderne varmepumper ligger på en SCOP/årsvarmefaktor på 4-5. Ifølge foreløpige målinger har HYSS en verdi på 6-8, takket være solenergien. En forpliktende sparekalkyle er inkludert i leveransen, og ytelsen overvåkes av måleutstyret som medfølger.

- Vi har HYSS som produkt leveringsklart om en måned, og regner med å levere vår første kommersielle løsning før sommeren. En installasjon i et hus på 200 kvadratmeter vil ligge på omtrent 250 000 kroner. Man får ikke bare 10 års garanti på hovedkomponentene, men også på energibesparelsen, som kan følges på daglig basis med en iPad mini, som er en del av styringsenheten. 

Etter Skandinavia står Finland, Tyskland og England for tur. Og selskapet gir seg ikke med HYSS. For tiden har Free Energy inne søknader for å gå videre med teknologi som vil kunne brukes i plusshus.

 

Om Free Energy AS

Free Energy Innovation AS ble etablert med visjonen om å levere energisystemer til fremtidens plussenergihus. Rolf Lillemo startet bedriften sammen med Anders Skjærvik og Roar Petersen, og er i dag CTO. Fra 1. april 2013 er Marcus Kanewoff CEO i selskapet. Free Energy AS har hovedkontor i Trondheim. Eies 50% av STP Invest AS, 25% av Rolf Lillemo (CTO) og 25% av Marcus Kanewoff (CEO).
free-nrj.com

TILDELT STØTTE:
IFU/OFU – 2010 – 1,5 MNOK
MILJØTEKNOLOGIORDNINGEN – 2012 – 1,8 MNOK
RISIKOLÅN – 2013 – 1,1 MNOK
 
 
 

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane