Enova støtter energi­gjenvinning ved Elkem Salten

Enova har gitt tilsagn om 350 millioner kroner i støtte til energigjenvinning av spillvarme ved Elkem Salten. Anlegget skal produsere 300 GWh elektrisk kraft.

- Dette er et godt og fremtidsrettet prosjekt der Enova bidrar med støtte til en industriaktør som tør å satse stort og tenker langsiktig rundt energigjenvinning, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Elkem Salten er et silisiumverk med et årlig kraftforbruk på om lag 1 TWh og en årlig produksjon på 70.000 tonn silisium, 32.000 tonn Microsilica og 8.000 tonn Sidistar (2011). Hovedmarkedet for verkets produkter er EU.