Overskudds­varme gir strøm med CraftEngine

  • CraftEngine. Foto: Viking Design Group vgd.no

Maskiner, motorer og mye annen menneskelig aktivitet produserer varme som et biprodukt. Hva om vi kunne bruke noe av denne varmen til å lage elektrisk strøm? Det er ideen bak CraftEngine.

Den ser ut som en forvokst bilmotor, og det er heller ikke så langt fra sannheten. CraftEngine er en norsk oppfinnelse, utviklet av Viking Development Group, men bygget hos et av verdens mest velrenommerte motordesignselskaper – AVL Schrick.

Varmekraftmaskin

Forskjellen på CraftEngine og en bilmotor, er at den verken bruker bensin eller diesel, men kan fyres opp med alt fra jordvarme, flis, solenergi eller eksos – ja nesten alt som avgir varme.
–Vi kaller den en varmekraftmaskin, sier Tor Hodne, administrerende direktør i Viking Development Group. –Den kan utnytte varme fra mange ulike kilder, og omdanne denne til strøm eller mekanisk kraft. Forutsetning er at varmekilden har en minimumstemperatur på 80-90 grader celsius.

Eksperthjelp

En ting er å ha ideen til en slik motor, noe annet er å virkeliggjøre den. Gründerne skjønte raskt at de trengte hjelp.
– Vi forsøkte først fagmiljøer i Norge, men endte med å få Institut for Produktudvikling ved Danmarks Tekniske Universitet i København til å bygge og teste vår første prototype, forteller Hodne.

Prototypen stod ferdig i 2011. Neste trinn var å få motoren testet ut i virkelige situasjoner, og da trengte de flere eksemplarer.
– Det var da vi tok kontakt med AVL Schrick, forteller Hodne. – De er kanskje mest kjent for å designe motorer for Mercedes, BMW, Audi og Bugatti, men har generelt en svært solid kompetanse på alle typer motorer – enten det er for gressklippere eller fly.

Vellykkede piloter

I første omgang ble det bygget 18 demonstrasjonsmodeller. De har vært brukt i pilotprosjekter på forskjellige steder og med ulike energikilder – både jordvarme solenergi, biomasse og industriell spillvarme. Det står blant annet tre maskiner ved forbrenningsanlegget til Returkraft i Kristiansand, der de produserer strøm fra overskuddsvarmen.
– Forsøkene har gått over all forventning og gitt oss den kunnskapen vi trengte for å sette i gang med kommersiell produksjon. Nå er vi i gang med å produsere de 25 første maskinene for salg, sier Hodne. Neste skritt blir å sette i gang fullskala produksjon, noe som vil betyr flere hundre maskiner i året.
–Markedspotensialet er enormt, og selv om vi har konkurrenter med lignende teknologi, er vi tidlig ute med en kommersiell modell. Det gir oss et stort konkurransefortrinn, og i tillegg er vi gjennom samarbeidet med AVL både billigere og vesentlig mer driftssikkert enn alt annet på markedet, sier Hodne.

Viktig støtte fra Innovasjon Norge

Utviklingen av CraftEngine har i stor grad vært finansiert av private investorer, men Viking Development Group har også fått hjelp fra Innovasjon Norge i flere omganger i form av tilskudd og risikolån helt fra starten i 2009.
– Støtten fra Innovasjon Norge har vært svært viktig for oss. Ikke bare økonomisk, men også moralsk. At Innovasjon Norge har trodd på oss har betydd mye, og det har også vært en utløsende faktor for andre investorer, sier Hodne.

Viking Development Group er i utgangspunktet et innovasjonsselskap som normalt selger sine produkter og patenter til andre, industrielle aktører som kan ta produktene ut i markedet. Denne gangen har de imidlertid så klokketro på produktet at de har valgt å holde på en stor eierandel i CraftEngine. At også AVL Schrick har gått inn på eiersiden viser at det er flere som tror varmekraftmaskinen har en lysende framtid. Foreløpig skjer produksjonen av CraftEngine i Tyskland, men selskapet mener det er fullt mulig å flytte deler av produksjonen til Norge for å skape arbeidsplasser her.
Les mer om Viking Development Group på hjemmesiden 

Se en video om prosjektet her:
http://www.vdg.no/files/13/craft_engine.mp4

Klikk for stort bilde i ny fane