Bygger bro fra offshore til fornybar energi

Marine Aluminium AS på Karmøy skal bygge prototype av en gangbro som vil gi sikker adkomst til vindmøller til havs også under mer krevende værforhold. Dermed blir det enklere og billigere å vedlikeholde vindmøllene.

Offshoreteknologi finner fornybare markeder
Prosjektet er et godt eksempel på at offshorebedrifter kan finne nye markeder innenfor fornybar energi. Gangbroen skal etter planen være klar til utprøving høsten 2013.
– Offshore vindparker er et interessant marked for våre produkter, men innebærer ennå større usikkerhet enn prosjektene vi ellers jobber med i olje/gass og maritim sektor. Tilskuddet fra Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge gir oss mulighet til å realisere dette utviklingsprosjektet, som vi har hatt på tegnebrettet i noen tid, sier administrerende direktør Jan Johannessen i Marine Aluminium AS.

Internasjonalt bygges det stadig flere offshore vindmølleparker. Disse trenger jevnlig vedlikehold, men være til havs kan gjøre adkomsten både vanskelig og farlig. For at parkene skal være lønnsomme, må produksjonen foregå mest mulig kontinuerlig, samtidig som driftskostnadene holdes nede.

Om installasjons- og servicefartøy kan nå frem til vindmøllen også under mindre optimale værforhold, kan reparasjoner og service utføres raskere, og driftskostnadene for vindmøllen reduseres. Det helt nye med Marine Aluminiums løsning, er at den har en særlig fleksibel konstruksjon, og dessuten vil kunne utlikne fartøyets bevegelser i sjø. Dermed vil den kunne brukes til å nå ulike typer vindmøller under ulike værforhold.

Vindmøller er betydelig mindre enn andre offshoreinstallasjoner og stiller derfor særlige krav til presisjon og til utformingen av tilkomstvei. Til forskjell fra oljeplattformer, har vindmøller ikke noe flatt areal broen kan legges på. Marine Aluminiums gangbro kan justeres både i høyde og i avstand fra skip til vindmølle. Dermed kan løsningen brukes på forskjellige typer fartøyer og til vindmøller av forskjellig størrelse og konstruksjon. Løsningen Marine Aluminium skal bygge vil benytte avansert bølgekompensasjon, som vil utligne bærefartøyets bevegelser i bølger og skal kunne håndtere bølgehøyder på tre til fire meter.

– Norske offshoreleverandører har teknologi, kompetanse og erfaring som kan være like relevant for produksjon av fornybar energi. Det er spennende å se at ledende bedrifter som Marine Aluminium nå begynner å snuse på offshore vind, som er et internasjonalt vekstmarked, sier direktør Marit Karlsen Brandal ved Innovasjon Norges distriktskontor i Rogaland.
Marine Aluminium har fått en bevilgning på 5,2 millioner kroner fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning til å bygge prototypen.

Om Miljøteknologiordningen og Innovasjon Norge
Miljøteknologiordningen er åpen for bedrifter som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Bedrifter av alle størrelser kan søke, og ordningen gjelder over hele landet. Ny teknologi som direkte eller indirekte forbedrer miljøet, som er nær kommersialisering, og som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold, kan få støtte under Miljøteknologiordningen.
Les mer på www.innovasjonnorge.no/miljotek

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet og utvikling i distriktene. Formålet er å fremme konkurransedyktige norske bedrifter ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har hovedkontor i Oslo, kontor i alle fylker og er representert i flere enn tretti land.

Om Marine Aluminium
Marine Aluminium AS er et av verdens ledende selskaper på adkomstsystemer og -løsninger til offshore, skip og installasjoner som sørger for at offshorearbeidere kommer trygt og sikkert på jobb. Selskapet hadde i 2012 en omsetning på 500 millioner kroner. Marine Aluminium har drøyt 200 ansatte, hvorav 150 på Karmøy og Stord og de øvrige i Ningbo i Kina. Les mer på www.m-a.no

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane