Alcoa med grønnere aluminiums­produksjon

  • Smelteovnshallen i Alcoas anlegg i Mosjøen. Nå kan ny teknologi gjøre produksjonen av aluminium mindre energi- og plasskrevende. Foto: Alcoa

Aluminium er et svært etterspurt og anvendelig metall, men produksjonen er ikke særlig miljøvennlig. Med støtte fra Miljøteknologiordningen arbeider Alcoa med å utvikle en ny produksjonsteknologi med lavere energibruk og betydelig reduksjon i utslipp.

Alcoa er en av verdens største aluminiumsselskaper, med mer enn 59 000 ansatte i 30 land. I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, ett på Lista med ca. 265 ansatte, og ett i Mosjøen med ca. 450 ansatte. Til sammen produserer selskapet nærmere 300 ooo tonn aluminium i året, og det bare i Norge. I tillegg til aluminiumsverkene, har Alcoa hovedkontor i Oslo, et forskningskontor i Kristiansand og et FoU-senter på Lista. Nå kan Alcoas forsøksanlegg på Lista bli en spydspiss for utvikling av en mer bærekraftig aluminiumsproduksjon.

Grønn aluminium

Produksjonen av aluminium krever mye energi, og fører med seg utslipp av miljøgifter og klimagasser. I Norge produseres aluminium med fornybar vannkraft, men i andre land brukes for eksempel kullkraft, som fører med seg store klimautslipp. Det er derfor store miljøgevinster ved å forbedre produksjonsprosessene og dermed redusere energibruken og utslippet av klimagasser. Og det er mulig, mener aluminiumsselskapet Alcoa, som har fått støtte fra Miljøteknologiordningen for å videreutvikle en ny miljøteknologi for produksjon av aluminium.

Kjent metode, ny teknologi

Noen ny metode er det egentlig ikke snakk om. Den såkalt karbotermiske metode som Alcoa nå prøver å bruke på aluminiumsproduksjon, ble patentert i 1888. Denne metoden brukes i dag i blant annet silisumproduksjon. Fordi metoden krever ekstremt høye temperaturer for å kunne brukes i aluminiumsproduksjon (opp mot og over 2000 grader),har det ennå ikke lyktes forskerne å utvikle teknologi som kan tåle disse temperaturene. Lykkes de har det flere fordeler. Energibehovet kan reduseres med opp mot 30 prosent, smelteverkene krever mindre plass, kapitalbehovet reduseres og utslippene av klimagasser blir lavere.

Hittil har mange forsøkt å utvikle en teknologi for karbotermisk aluminiumsproduksjon, men ingen har lykkes.
– Vi har kommet lenger enn noen har gjort tidligere, og jeg er optimistisk i forhold til prosjektet, sier Harry Salvesen, prosjektleder for Alcoas forsøksprosjekt. Alcoa og Elkem har holdt på med dette prosjektet siden 1997, og de har tatt noen viktige steg videre i teknologiutviklingen. Salvesen understreker imidlertid at fullskala produksjon ligger mange år fram i tid. Foreløpig foregår tester på laboratorie/pilot-skala, selv om det skjer i en lab på over 1000 kvadratmeter, på Lista i Farsund kommune, helt sør i landet.

En liten revolusjon

Salvesen mener den karbotermiske metoden kan skape en liten revolusjon innen aluminiumsproduksjon. Det er svært heldig for Norge om vi kan lede an i denne utviklingen.
– Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor viktig tilskuddet fra Miljøteknologiordningen og Innovasjon Norge har vært for å få til satsing på dette prosjektet, sier Salvesen.
–Alcoa ser utvilsomt verdien av våre gode offentlige støtteordninger, og det at Innovasjon Norge er vår partner i dette prosjektet øker sjansene for at fremtidige forsøksanlegg og piloter vil bli plassert i Norge. Det vil bidra til viktig kompetansebygging, og styrker Norges posisjon som pådriver for utvikling av miljøteknologi.

Støttet av Miljøteknologiordningen og Norges forskningsråd

Alcoa Norway har fått 39,5 milloner kroner i støtte fra Miljøteknologiordningen i perioden fra 2011-2016. Prosjektet er også støttet av Norges forskningsråd.

Virkemidler i bruk