Unike ventemerder fra Bremnes

Hos Bremnes Seashore på Bømlo settes for første gang ventemerdene på land.

– Pilotanlegget er det fyrste i sitt slag ved noko lakseslakteri. Interessa for det me gjer, er stor blant andre aktørar i oppdrettsnæringa. Dei er nok spente på kva røynsler me gjer oss med ventemerdane på land, opplyser viseadministrerande direktør Bjørn-Willy Sæverud.

Det kommande ventemerdanlegget på land er eit forskings- og utviklingsprosjekt for havbruksnæringa, støtta av Innovasjon Norge. 17 millionar kroner av prislappen på 54 millionar kroner for anlegget, er offentleg støtte.

Les artikkelen hos Bømlo-nytt

Foto: Bømlo-nytt

Mer om Bremnes Seashore