Fornybarvekst tross synkende energiforbruk

Fornybarandelen av tysk energietterspørsel økte til rekordhøye 28,5 prosent i første halvår 2014.

Samtidig sank det totale tyske forbruket av elektrisitet og gass med henholdsvis fem og 20 prosent, ifølge tall fra den tyske bransjeforeningen BDEW. Nedgangen i forbruk må i noen grad tilskrives mildt klima.

I første halvår 2014 ble det installert 1000 MW ny solkraftkapasitet (PV) og 1723 MW i form av vind på land, og kraftproduksjonen fra vind og sol økte med henholdsvis 21,4 og 27,3 prosent.

Ny fornybar-lov
En ny lov om fornybar energi trådte i kraft 1. august. Den skal sikre at Tyskland når sine mål om en fornybarandel av energiproduksjonen på hhv. 40-45 prosent innen 2025 og 55-60 prosent innen 2035.

Samtidig setter loven grenser for nye installasjoner: Dersom den årlige veksten for henholdsvis sol- og vindanlegg på land overstiger 2500 MW installert kapasitet, vil de generøse tyske støtteordningene gradvis bli redusert.

- Det gjenstår å se hvordan markedet reagerer på de nye rammene. Men de som planlegger, installerer og driver kraftverk er alltid på jakt etter muligheter til å gjøre prosjektene billigere å gjennomføre, uten at det går på bekostning av kvalitet og inntjening, sier Gerda Geyer, seniorrådgiver ved Innovasjon Norges Hamburg-kontor.

- Selv om veksten i nye anlegg blir mer kontrollert fremover, finnes det gode muligheter for bedrifter som kan levere smarte løsninger og innovativ teknologi, mener Geyer.

Foto: Thinkstock/Anya Ivanova