Til Norge for å studere fremtidens løsninger

En ny sørafrikansk delegasjon Norge for å se på innovativ teknologi og knytte norske kontakter.

For annen gang på få uker besøker en sørafrikansk delegasjon Norge for å se på innovativ teknologi og knytte kontakter med norske bedrifter. Med en økonomi i sterk vekst og økende urbanisering, byr Sør-Afrika på store markedsmuligheter – blant annet innenfor infrastruktur og energi.

Et glimt inn i fremtiden
- Den økonomiske veksten i det sørlige Afrika stiller store krav til ny infrastruktur for transport av energi og varer. Vi møter stor interesse for fremtidsrettede løsninger på områder der Norge har sterk ekspertise. Bedriftene vi besøker vil gi denne sørafrikanske delegasjonen viktige innspill til planlegging av sin egen fremtid, mener Siw Heggedal Longvastøl, som leder Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika.

I den sørafrikanske delegasjonen deltar representanter for det statlige infrastrukturselskapet Transnet og energidirektoratet NERSA.
- Transnet og NERSA er sentrale beslutningstakere i det sørafrikanske markedet for energi- og infrastrukturløsninger, sier Longvastøl. – Som den mest utviklede økonomien i Afrika, er Sør-Afrika et utstillingsvindu for kontinentet for øvrig. Kontakter og prosjekter her kan åpne dører til andre markeder på dette kontinentet.

Innblikk i norske løsninger
Den sørafrikanske delegasjonen besøker den maritime klyngen i Bergen, forskningsmiljøet i Trondheim og hydrogenmiljøet på Lillestrøm. Deres mål er å få innblikk i norske løsninger på følgende områder:

- Bærekraftig strategi og energistandarder
- Bruksområder, prising og infrastruktur for naturgass
- Energilagring
- Hydrogen og naturgass som alternative drivstoff

Delegasjonen besøker selskapene GasNor, Wärtsila, LMG Marine, Transnova, Liquiline AS, Rolls-Royce Marine, Sintef, Hoegh LNG, Kanfer Power og NSB.

Delegasjonen:
- Det statseide selskapet Transnet har ansvar for Sør-Afrikas jernbanenett, havner og rørledninger. Selskapet har 63 000 ansatte.
- NERSA (National Energy Regulator South Africa) er Sør-Afrikas energidirektorat.    


Her er Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika

 Foto: Transnet.net