Til Fukushima med norsk fornybar­teknologi

  • Renewable Energy Industry Fair

Etter at en voldsom tsunami ødela kjernekraftverket i Fukushima i 2011, stengte Japan sine øvrige kjernekraftverk inntil videre. Siden har landet jaktet på fornybare løsninger. I denne jakten er også norske aktører med.

Les en kort oppsummering av REIF 2014 her: Fornybar framtid i Fukushima

I desember er Innovasjon Norge på Renewable Energy International Fair (REIF) i Fukushima for å vise frem norsk teknologi på områdene havvind, solkraft og hydrogen. Institutt for energiteknikk (IFE), Elkem Solar og REC Solar deltar også på messen.

– Det japanske markedet er svært interessert i norsk offshoreerfaring og teknologi for havvind, forteller spesialrådgiver Svein Grandum ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo. – Dessuten er PV sol fremdeles svært aktuelt, sier Grandum, som forteller at foruten nevnte Elkem Solar og REC Solar, har også Scatec Solar tilstedeværelse i Japan.

Japanske myndigheter arbeider med å etablere Fukushima fylke som et knutepunkt for fornybar energi, og det statlige japanske forskningsinstituttet AIST (Advanced Industrial Science and Technology) har etablert sitt institutt for fornybar energi her, i byen Koriyama.  IFE, SINTEF og NTNU har inngått strategiske partnerskap med AIST om løsninger for energisystemer og for energi fra sol og hydrogen.