Styrekompetanse for Grønn vekst

Innovasjon Norges Grønn vekst står sammen med BI bak styrekompetanse-kurs for bedrifter som tilbyr løsninger for vår tids miljøutfordringer.

Kurset gir kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier, som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.


- Innovasjon Norge samarbeider med BI om å tilby kurset Styrekompetanse 1 til bedrifter som tilbyr løsninger for vår tids miljøutfordringer.  Et kompetent styre er en viktig ressurs for dem som ønsker å utvikle sin bedrift. Kurset får topp karakter fra alle som har deltatt. Dette er en investering i kompetanse som vil bidra til økt lønnsomhet, konkurransekraft og handlekraft i møte med morgendagens utfordringer, forteller Marianne Tonning Kinnari, Leder Grønn vekst, Innovasjon Norge

Sentralt i kurset er forståelsen for den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet, og for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser, -visjoner / strategier, bedriftens styringssystem, organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.

EMNEOVERSIKT

 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftensog samfunnets side 
 • Rollefordeling i styret 
 • Samspillet mellom daglig leder, eiere, administrativ ledelse og styre 
 • Rollekonflikter 
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, Stiftelser) 
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold 
 • Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Almenaksjeloven) 
 • Styrets overordnede ansvar og styrings verktøy: Visjoner, forretningside og hovedmål 
 • Sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel som er av betydning forstyret 
 • Styrets kontrollfunksjon 
 • Gjennomføring av en strategisk prosess

Les mer om styrekompetansekurset her