Ser store nærings­muligheter i norsk biologisk råstoff

Konferansen "Den bioøkonomiske våren" satte agendaen den 24. september.

- I 2012 brukte vi halvannen gang mer naturressurser enn jorden produserte. Det er ikke bærekraftig. Vi må lære å få mer ut av mindre. Esther Gilmore fra Generation Investment Management satte fingeren på pulsen til konferansen Den bioøkonomiske våren er her, som fant sted i Oslo 24. september.

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd sto bak den aller første Bioøkonomikonferansen, som samlet mer enn 300 deltakere fra nærings- og samfunnsliv, finans, forskning, innovasjon og utvikling. Hensikten var å vise frem og diskutere muligheter til næringsutvikling som bygger på fornybart biologisk råstoff fra land og sjø. Bidragsyterne kom fra bedrifter, næringsorganisasjoner, myndigheter, finans og forskning.

Utviklingen er i gang: Bioøkonomi er en voksende industri og betegnes nå som en global megatrend. Store selskaper har oppdaget at bærekraftige produkter ikke bare styrker merkevaren, men også sparer penger. Men selv om mye av kunnskapen bak industriveksten er utviklet i Europa, kommer investeringene i næringsutvikling andre steder i verden.

- Vi mangler en konsekvent politikk på området, og det koster oss muligheter. Om vi fortsetter slik, ender vi opp med å betale royalties for patenter som bygger på vår kunnskap, men utvikles andre steder, mente professor og forskningsdirektør Lene Lange fra Aalborg Universitet. Hun pekte på mulighetene i nordisk samarbeid og sa at Norge har et særlig godt utgangspunkt på grunn av tilgang på biologiske ressurser, desentral bosetting og næringsstruktur – og en stor pengebinge som kan investeres i nye muligheter – om viljen er der.

- Denne omstillingen må komme, ellers blir kloden ødelagt, sa investor Jens Ulltveit-Moe. - Vi er den første generasjonen som ser klimaendringene, men vi er også den siste generasjonen som kan gjøre noe med det.

Les mer hos Forskningsrådet

Se hele konferansen her

Filmer om Bioøkonomi video 1 video 2 video 3

Foto:
Åpnet Bioøkonomikonferansen 2014: Topplederne Anita Traaseth fra Innovasjon Norges og Arvid Hallén fra Forskningsrådet pekte på de store mulighetene for næringsutvikling som ligger i bioøkonomien. Foto: Gunnar Kopperud