Stor interesse for tysk-norsk energiforum

  • Ambassadør Svedman og salen.

Hele 140 personer deltok i Tysk-norsk energiforum i oktober. I år var det attende gang norske og tyske energieksperter, myndigheter, bedrifter og organisasjoner møttes for å diskutere energisaker av felles interesse.

Hovedtema for møtet var status i et tysk energimarked sterkt preget av Energiewende – Tysklands ambisiøse plan for overgang til fornybar energi. Blant problemstillingene Tyskland arbeider med er sikker tilgang på energi, utbygging av strømnettet, konsekvenser av stigende strømpriser, og klima. Et marked i kraftig endring fordrer nye ideer og tilpasning fra alle aktører.

De siste årenes omfattende utbygging av vind- og solenergi har gitt Tyskland utfordringer med å integrere ny strømproduksjon i et elektrisitetsnett som ble bygget for en annen tid, med andre produksjons- og forbruksmønstre. Energitilgangen fra sol og vind varierer med vær og tid på døgnet. Dessuten produseres mye av vindenergien nord i landet. Det er behov for nye nett, som også er i stand til å integrere overskuddsproduksjon fra tallrike private anlegg. Dessuten er det behov for lagringsløsninger. Her kommer naturligvis Norge inn i bildet, med fleksibel fornybar vannkraft.

I oktober ga norske myndigheter tillatelse til å bygge strømkabelen Nord.Link mellom Norge og Tyskland, med en planlagt kapasitet på 1400 megawatt fra 2018. Den nye kabelen vil gi nye muligheter for gjensidig energiutveksling mellom Norge og kontinentet.

Ved å koble forskjellige fornybare energikilder med hverandre, sikrer vi best mulig utnyttelse av energisystemene, mente Tor Eigil Hodne fra Statnett. Han minnet om at Nord.Link-konsesjonen er forankret i en felles-europeisk visjon om å fase mer fornybar energi inn i den europeiske energimiksen og skape bedre balanse i et felles europeisk energimarked, der fornybare kilder spiller en sentral rolle.

Tysk-norsk energiforum arrangeres årlig i Berlin og er et samarbeid mellom Norges ambassade i Berlin og Innovasjon Norges tysklandskontor. For informasjon om fremtidige arrangementer, kontakt gerda.geyer@innovationnorway.no.

Presentasjoner fra Tysk-norsk energiforum finner du her

18th German Norwegian Energy Forum

Energy Markets in Transition - Achievements, Amendments and the Ability to Adapt (Programme)

Perspectives on German-Norwegian Energy Cooperation
Kåre Fostervold, State Secretary, Ministry of Petroleum and Energy

Interconnecting Germany and Norway: Nordlink in the Context of Energy Security, Climate Change and Market Integration
Tor Eigil Hodne, Head of Brussels Office, Statnett SF

Value Creation by Interconnecting Norwegian Hydro and European Markets in Transition
Øyvind Stakkeland, Director, Agder Energi

Putting a Price on Security of Supply – Capacity Mechanisms
Stefan Göbel, Head of Trading & Origination, Statkraft Markets GmbH

Long Term Analysis for the German Power Market
Olav Johan Botnen, Senior Analyst, Markedskraft ASA

How Renewables Challenge Traditional Energy Trading
Prof. Dr.-Ing. Konstantin Lenz, University of Applied Sciences Erfurt, Country Manager Commodities Germany, NASDAQ OMX

Statoil’s Perspectives on the Energiewende
Jan Karl Karlsen, Vice President, Head of Berlin Office, Statoil

Affordable, Reliable, Sustainable – A Renewable Energy System needs New Solutions

Creating new Renewable Power from the Sale of Guarantees of Origin
Preben Munch, Director Corporate Customers, Ecohz AS

Balancing Supply and Demand with Thermal Energy Storage
Dr. Christopher Greiner, Senior Engineer, Nest AS

Advanced Energy Technologies for Efficient Demand-Side-Management
Jo Morten Sletner, CTO, eSmart Systems

Electric Vehicles Disrupting the Norwegian Grid – New Solutions are Underway
Knut Eirik Gustavsen, Partner, Norwegian Centres of Expertise Smart Energy Markets

Klikk for stort bilde i ny fane