Spinwind på prøve i ekstremvær

Prototypen Spinwind 1 ble satt på prøve da lavtrykkene sto i kø i desember.

Den flytende, vertikalakslede turbinen er utviklet av Gwind, og modellen har vært i drift i havnebassenget i Stavanger siden august 2013. Den har blant annet gyrostabilisering, og testperioden har gitt verdifulle data om bevegelsene i vind og bølger.

Testingen fortsetter, og til våren skal Spinwind også forsyne et kunstinstallasjon med strøm. I 2017 er målet å ha pilotprosjekt med strømforsyning til oppdrettsanlegg i drift. 

Gwind er ett av selskapene som har fått støtte gjennom Miljøteknologiordningen.

Les mer på Gwind.no

Virkemidler i bruk