Solid norsk samling på IFAT

- Bedriftene som var best forberedt, fikk størst utbytte av IFAT, sier Bård Haug i Vannklyngen.

Innovasjon Norge sto for en paviljong i München som ga en billig inngangsbillett for en rekke mindre, norske aktører. Dette var også en arena for formelle og uformelle møter.
- Vi hadde gjort noen justeringer som ga resultater. Med plassering i "riktig" hall, delegasjonsbesøk og frokostseminar fungerte det hele bedre enn tidligere, forteller Bård Haug.

Han trekker fram Biowater Tech som en bedrift som var godt forberedt, og dermed fikk gode resultater. 
- IFAT er en verdifull møteplass for bransjen, og bedriftene fikk en positiv opplevelse, sier Haug.

Det var ikke bare utenlandske kontakter man knyttet sterkere bånd med.- Nordmenn snakker best sammen i Tyskland, fastslår Haug.

Foto: Vannklyngen (flere bilder her)