Redesign av miljoteknologi.no

Den observante leser vil se at utseendet vårt har endret seg. Her er forklaringen.

Et drøyt år etter lanseringen av miljoteknologi.no har vi nå oppdatert utseendet. Prosessen er ikke ferdig, men vi valgte å vise vårt nye ansikt med en gang. Også etter sommeren vil det komme mindre endringer.

Til slutt vil Miljøteknologiportalen bli mer oversiktlig og ryddigere. Med bedre muligheter til å finne stoffet du er mest interessert i ved hjelp av temaord og relatert stoff.

Fritekstsøk
Den viktigste oppgraderingen er ikke synlig ved første øyekast, men den er ikke uvesentlig av den grunn. Ved en feil har ikke virkemidlene vært søkbare, men det er nå rettet.

Innholdet er det samme
Databasen med virkemidlene fra aktørene er den samme.

  
Tips eller ønsker om justeringer? Send gjerne epost til post@miljoteknologi.noIll: Presentermedia