På jakt etter vannløsninger

Verdens vannforbruk ventes å øke drastisk, og mange steder allerede har store utfordringer med vanntilgang og behandling av kloakkslam. Sør-Afrika ser mot Norge og norsk teknologi. 

Økende urbanisering gir store utfordringer med vanntilgang og avløpsbehandling mange steder i verden. I august besøkte en delegasjon fra Sør-Afrika norske bedrifter og anlegg på Østlandet for å se på løsninger og diskutere muligheter innenfor vann- og slambehandling.

- I Sør-Afrika har kraftig vekst gitt nye utfordringer: Landets ferskvannsressurser er under enormt press på grunn av befolkningsvekst, urbanisering og stigende levestandard. Ifølge University of South Africa vil Sør-Afrika oppleve alvorlig vannmangel allerede fra 2020 av, forteller Siw Heggedal Longvastøl, som leder Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika.

- Innovasjon Norge kobler norske bedrifter opp mot internasjonale markeder. Målet vårt er at denne dialogen både skal lede til konkrete forretningsmuligheter for norske bedrifter og til gode vann- og avløpsløsninger for Sør-Afrika, sier Longvastøl.

Hensikten med dette delegasjonsbesøket var å møte norske bedrifter for å diskutere utfordringer med vann- og slambehandling og å se de norske bedriftenes løsninger i drift. I delegasjonsbesøket deltok blant andre beslutningstakere fra vannverkene i Cape Town og Durban og toppledere fra norske leverandørbedrifter.

Kobler norske bedrifter opp mot Sør-Afrikas utfordringer
Vannteknologi er et område med kraftig vekst og store fremtidige behov og muligheter, og flere norske bedrifter har løsninger som er langt fremme på verdensbasis.

– I utgangspunktet gjaldt interessen Cambi, men gjennom samarbeidet i Vannklyngen kom flere internasjonalt orienterte leverandørbedrifter med. Dette er et godt eksempel på effekten av å være med i en klynge, sier Arne Borgersen, som er ansvarlig for vannsatsingen i Innovasjon Norge. Han ønsker seg flere slike besøk fremover.

Gjør avfallsproblem om til nye produkter
Delegasjonen besøkte det interkommunale avløpsselskapet HIAS på Hamar, Romerike biogassanlegg, Bekkelaget renseanlegg i Oslo, samt industriklyngen på Raufoss. Dette er anlegg som lager gjødsel og biogass av kloakkslam og matavfall, og dermed gjør et avfallsproblem om til nye ressurser.

Blant de norske bedriftene som deltok var Alfa Laval, Aquateam Cowi, Biowater Technology, Cambi, Norconsult, Salsnes, Weber St. Gobain og Raufoss Water & Gas.

Foto: Delegasjonen besøkte bl.a. det interkommunale avløpsselskapet HIAS i Hedmark, der en termisk hydrolyseinstallasjon fra Cambi gjør kloakkslam om til gjødsel.

 

Les mer om besøket på Innovasjon Norges sider 

Her er Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika

Les mer om Cambi her