Nytt stort program for klimaforskning

Forskningsrådets hovedstyre har vedtatt at det skal etableres et nytt stort program for klimaforskning. Store programmer er vår satsing for å møte de store samfunnsutfordringene.